Skip to content

Specialister inom trädfällning i Uppsala

Vi utför trädfällning och borttransport samt stubbfräsning

Vi är företaget nära dig som levererar trädfällningstjänster som är säkra och trygga. Snabb kontakt och kostnadsfri bedömning av uppdraget för att du ska få en offert du kan känna dig trygg med. Tveka inte på att anlita oss som trädfällare i Uppsala. 

 • Säkert och tryggt – Vi använder egna skylift för nedtagning av träd som inte går att fälla från marken.  Vi kan även vid behov fira ner stambitar med hjälp av nedfirningspollare.
 • Ansvarsförsäkrad genom Länsförsäkringar för skador upp till 10Mkr
 • Specialistutbildade trädfällare: Vi är utbildade av Skogsstyrelsen för trädfällning från mark och skylift, fällning av svåra träd och stormfällningar, lutande träd och fastfällda träd.
 • Utbildade av Svensk Trädförening för vitalitets- och säkerhetsbedömningar.
 • Med egen maskinpark kan vi erbjuda lägre kostnader för nedtagning och borttransport.

Du ringer – vi fäller!

Kontakta oss via webbformuläret till höger eller slå en signal på 018 472 66 00. Vi återkommer alltid så snabbt som möjligt på lämnade meddelanden! Du får gratis rådgivning om vad som passar bäst för just de träd du behöver fälla.

Vårt verksamhetsområde är främst Uppsala län.

Om trädfällning

Precisionsfällning från mark är den snabbaste och enklaste metoden, kräver fritt utrymme motsvarande trädets längd och kronans omfång. I de fall det inte går att genomföra markfällning kan skylift vara det mest rationella och säkraste sättet att sektionsfälla ett träd.

Vårt råd till presumtiva kunder är att alltid kontrollera om det företag du står i begrepp att anlita faktiskt har F-skattsedel! Finns inte detta, får du som kund hela ansvaret för vad som händer och är också ansvarig som arbetsgivare.

Stubbfräsning

Vi erbjuder även stubbfräsning. Vanligtsvis fräser vi ner stubben ca 10 cm under marknivån.

RUT-avdrag för bl. a. trädfällning.

Trädgårdstjänster som ger rätt till rutavdrag utökas med beskärning och fällning av träd och buskar, slyröjning, stubbfräsning, vedkapning, återställande av mark, samt arbeten för att kompostera och ställa i ordning trädgårdsavfall inför bortforsling. Tjänsterna ska utföras på eller i trädgården i nära anslutning till bostaden.

Exempel på trädgårdstjänster som inte ger rätt till rutavdrag är bortforsling av trädgårdsavfall, nyplantering, trädgårdsrådgivning samt kostnader för maskiner.

 

Tjänster som erbjuds

 • Kostnadsfri offert
 • Rådgivning/riskbedömning av träd
 • Trädfällning av svåra träd
 • Trädbeskärning och hamling av träd
 • Precisionsfällning från mark
 • Nedtagning av höga häckar
 • Busk- och slyröjning
 • Avverkning på tomtmark
 • Borttransport av ris och ved
 • Stubbfräsning

Utbildade professionella trädfällare

 
Innehar utbildning i avancerad trädfällning och trädfällning från skylift (ABCE).
Utbildade i riskbedömning av träd genom Svenska Trädföreningen. Vitalitets- och säkerhetskontroll.